Rabín Herschel Gluck bude prednášať o zmierení

Medzinárodnú reputáciu „ambasádora mieru“ si britský rabín Herschel Gluck získal dlhoročnou prácou s ľuďmi a komunitami rôznych vierovyznaní. Je predsedom a zakladateľom Moslimsko-židovského fóra, podpredsedom Next Century Foundation a čestným tajomníkom Arabsko-židovského fóra. Vďaka medzinárodnému rešpektu bol prizvaný ako mediátor k riešeniu konfliktov v Sudáne a v bývalej Juhoslávii, kde vyjednával so znepriatelenými stranami a umožnil nastoliť zmier.

Rabín Gluck predovšetkým pomáha zmenšovať priepasť medzi moslimskou a židovskou komunitou v severnom Londýne, kde žije a pôsobí. Napriek tomu, že napätie medzi moslimami a židmi vo svete eskaluje, rabín zmierenie nepokladá za utopickú myšlienku. V roku 2000 založil v londýnskej štvrti Stamford Hill Moslimsko-židovské fórum, ktoré priviedlo znepriatelené komunity k dialógu a spolupráci. Hoci napätie nepominulo úplne, dlhoročné úsilie rabína Glucka ho pomohlo výrazne zmierniť a prinieslo viditeľnú zmenu v živote oboch komunít. Mierotvorné aktivity rabína Herschela Glucka nezostali nepovšimnuté ani britskou vládou a v roku 2013 prijal z rúk Jej Veličenstva kráľovej Alžbety II. Rad britského impéria (OBE).

Rabín Herschel Gluck je tiež riaditeľom charitatívnej organizácie Ohr Avrohom, ktorá sa venuje vzdelávacím a humanitárnym projektom nielen vo Veľkej Británii. V minulosti spolupracoval na viacerých sociálnych, náboženských a vzdelávacích projektoch v Českej republike a na Slovensku.

Verejná prednáška rabína Glucka sa uskutoční 11. novembra o 19.00 h v Kulturparku Kasárne, jej témou bude zmierenie medzi ľuďmi trpiacimi konfliktom. Vstup je zdarma, ale z kapacitných dôvodov je potrebné zaregistrovať sa vopred na info@mazaltov.sk. Podujatie je súčasťou aktivít festivalu Mazal tov a do programu ju zaradil aj mestský Festival sakrálneho umenia.

Rabín Gluck sa 10. novembra stretne aj so študentmi na pôde Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, ktorá so vzácnym hosťom pripravila besedu.

Veľmi si vážime, že rabín Gluck prijal naše pozvanie. Dnes viac, než kedykoľvek v uplynulých rokoch a desaťročiach, je potrebné vyzývať k tolerancii a usilovať o porozumenie medzi ľuďmi rôznych vierovyznaní a kultúr. Ťažko by sme hľadali povolanejšieho kandidáta s toľkými skúsenosťami, ako má rabín Gluck, ktorý by na túto tému mohol hovoriť.

Organizátor: More, o.z.

Spoluorganizátor: K13 – Košické kultúrne centrá

Partneri: Mesto Košice, MK SR, Festival Matrioshka, UPJŠ, OZ Res Publica