2% z daní môžete podporiť festival Mazal tov

Aj v tomto roku máte možnosť poukázať 2% občianskemu združeniu More, o. z., ktoré stojí za festivalom MAZAL TOV. Na čo ich plánujeme použiť v roku 2015?

  •  Vzdelávanie k porozumeniu a tolerancii prostredníctvom programu „BYŤ ŽIDOM“ (marec, apríl 2015)
  •  Na prípravu 4. ročníka Festivalu židovskej kultúry MAZAL TOV 2015 (jún 2015)

Pri darovaní 2% z Vašich daní v roku 2015 (za rok 2014) Vám pomôže nasledujúci postup:

a) Ak ste zamestnanec a daňové priznanie si sami nepodávate:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane, alebo si stiahnite Potvrdenie o zaplatení dane, vyplňte ho a dajte ho potvrdiť Vášmu zamestnávateľovi.
  1. Vypočítajte si 2% (resp. 3% ak ste vykonávali aspoň 40h dobrovoľníckej činnosti v minulom roku) z Vašej dane – to je suma, ktorú nám môžete venovať (táto suma však musí byť minimálne 3 €).
  2. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% (3%) z dane.
  3. Obe tlačivá doručte najneskôr do 30. apríla 2015 na daňový úrad v mieste Vášho bydliska.
  4. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti v uplynulom roku. Vzory potvrdení od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2014 dobrovoľnícky pracovali, nájdete tu:

Potvrdenie od vysielajúcej organizácie

Potvrdenie od prijímateľa dobrovoľníckej činnosti

b) Ak ste zamestnanec a daňové priznanie si podávate sami:

  • v daňovom priznaní typu A vyplňte údaje o našej organizácii v časti VIII. (údaje viď nižšie)
  • v daňovom priznaní typu B vyplňte údaje o našej organizácii v časti XIII. (údaje viď nižšie)

c) Ak ste právnická osoba

  • v daňovom priznaní vyplňte údaje o našej organizácii v časti IV.

Údaje, ktoré potrebujete k darovaniu 2% občianskemu združeniu More, o. z., ktoré stojí za Festivalom židovskej kultúry MAZAL TOV, sú nasledovné:

Obchodné meno (názov): More, o. z.

Právna forma: občianske združenie

Sídlo: Trieda SNP 2298/61A, 04011 Košice

IČO/SID: 42108748

Postup, ako venovať 2 percentá, nájdete aj na www.rozhodni.sk

Pridaj komentár