Archívy kategórií: Novinky

Rabín Herschel Gluck bude prednášať o zmierení

Medzinárodnú reputáciu „ambasádora mieru“ si britský rabín Herschel Gluck získal dlhoročnou prácou s ľuďmi a komunitami rôznych vierovyznaní. Je predsedom a zakladateľom Moslimsko-židovského fóra, podpredsedom Next Century Foundation a čestným tajomníkom Arabsko-židovského fóra. Vďaka medzinárodnému rešpektu bol prizvaný ako mediátor k riešeniu konfliktov v Sudáne a v bývalej Juhoslávii, kde vyjednával so znepriatelenými stranami a umožnil nastoliť zmier.

Rabín Gluck predovšetkým pomáha zmenšovať priepasť medzi moslimskou a židovskou komunitou v severnom Londýne, kde žije a pôsobí. Napriek tomu, že napätie medzi moslimami a židmi vo svete eskaluje, rabín zmierenie nepokladá za utopickú myšlienku. V roku 2000 založil v londýnskej štvrti Stamford Hill Moslimsko-židovské fórum, ktoré priviedlo znepriatelené komunity k dialógu a spolupráci. Hoci napätie nepominulo úplne, dlhoročné úsilie rabína Glucka ho pomohlo výrazne zmierniť a prinieslo viditeľnú zmenu v živote oboch komunít. Mierotvorné aktivity rabína Herschela Glucka nezostali nepovšimnuté ani britskou vládou a v roku 2013 prijal z rúk Jej Veličenstva kráľovej Alžbety II. Rad britského impéria (OBE). Pokračovať v čítaní

BJ youtube

Dokument o projekte Byť Židom

Pozrite si dokument o projekte Byť Židom/Being a Jew, ktorý sa od novembra 2014 do apríla 2015 uskutočnil v štyroch európskych krajinách. Obyvatelia miest Košice (Slovensko), Kaunas a Vilnius (Litva), Krakov a Gdańsk (Poľsko) a Alba Iulia (Rumunsko) mali príležitosť spoznať príbeh miestnych židovských komunít. Príležitosť objavovať židovskú kultúru, tradície, navštíviť synagógy, múzeá, vychutnať si tradičné jedlo, hudbu a uctiť si pamiatku obetí holokaustu mali účastníci projektu na celodennom podujatí. Pokračovať v čítaní

770px-ReadingOfTheTorah_wikipedia

Byť Židom: Spoznajte príbeh košických Židov

Rozmýšľali ste niekedy nad tým, aké by bolo žiť v koži niekoho iného, v odlišnej kultúre, s inými tradíciami? Túto príležitosť vám teraz dáva organizácia Vilko valia z Litvy a občianske združenie More (festival Mazal tov) v projekte Byť Židom. Vychádza z úspešného programu „Ponar Lullaby“, ktorého sa v uplynulom roku zúčastnilo niekoľko tisíc ľudí. Jeho organizátori sa rozhodli v ňom pokračovať a prizvať aj inštitútcie a organizácie z ďalších európskych krajín. Pokračovať v čítaní